T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI
Türkiye’de Deniz Stratejisi Çerçeve Direktifi Kapsamında
Kapasite Geliştirme Projesi

Paydaşlar

1.    Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü, Doğal Varlıkların Korunması Genel Müdürlüğü)

2.    Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı (Deniz ve İç Su Düzenlemesi Genel Müdürlüğü )

3.    Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı (Balıkçılık ve Tarım Genel Müdürlüğü)

4.    Orman ve Su İşleri Bakanlığı (Doğal Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü)

5.    Kalkınma Bakanlığı

6.    Seyir, Hidrografi ve Oşinografi Dairesi (SHOD)

7.    Sahil Güvenlik Komutanlığı

8.    Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK)

9.    Merkezi Balıkçılık Araştırma Enstitüsü

10. İlgili tüm STK'lar ve diğer kurumlar (TUDAV, SAD, AFAG, WWF Türkiye, REC Türkiye)

11. Orta Doğu Teknik Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Ege Üniversitesi, Celal Bayar Üniversitesi, 9 Eylül Üniversitesi, Sinop Üniversitesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi gibi üniversiteler.