T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI
Türkiye’de Deniz Stratejisi Çerçeve Direktifi Kapsamında
Kapasite Geliştirme Projesi

Kapasite Geliştirme Etkinlikleri

Proje kapsamında kapasite geliştirme etkinlikleri olarak 2 adet Eğitim Toplantısı, 4 adet çalıştay ve 2 adet çalışma ziyareti düzenlenecek olup bunların tarihleri şöyledir.

 

Eğitim Toplantıları

07-11 Kasım 2016 – 1.Eğitim Toplantısı - Deniz Stratejisi Çerçeve Direktifinin Temel Kavramları ve Süreçleri Konusunda Eğitim Programı”nın Koordinasyonu ve Düzenlenmesi Eğitimi

25-29 Eylül 2017 – 2. Eğitim Toplantısı - MARinTURK projesinden deneyimler ve DSÇD’nin Türkiye’de Uygulanması Yönünde Öneriler Eğitimi

 

Çalıştaylar

23-27 Ocak 2017 – 1. Çalıştay - Deniz Stratejisi Çerçeve Direktifi ile ilişkili olarak Türkiye’nin Yasal ve Kurumsal Çerçevesinin Taslak Programı

20-24 Şubat 2017 – 2. Çalıştay - DSÇD Kapsamında Gerçekleştirilecek İlk Değerlendirme ve İyi Çevresel Durum (İÇD) Tanımları Çalıştayı

22-26 Mayıs 2017 – 3. Çalıştay- DSÇD Kapsamında Çevresel Hedefler ve İzleme/Raporlama Faaliyetleri Çalıştay Programı

10-14 Temmuz 2017 - 4.Çalıştay - Deniz Stratejisi Çerçeve Direktifine Göre Ekonomik ve Sosyal Analiz ve Önlemler Programı Çalıştayı

 

Çalışma Ziyaretleri

8-12 Mayıs 2017 – İtalya ve Slovenya Çalışma Ziyareti

6-10 Kasım 2017 – İspanya ve Portekiz Çalışma Ziyareti (Planlanan Tarih ve Ülkeler)