T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI
Türkiye’de Deniz Stratejisi Çerçeve Direktifi Kapsamında
Kapasite Geliştirme Projesi

Amaç

Bu projenin amacı Deniz Stratejisi Çerçeve Direktifinin (DSÇD) 2008/56 EC  kanuni, kurumsal ve teknik gerekliliklerini anlamak ve ileriki dönemlerde Türkiye’de etkin şekilde uygulanabilmesi adına etkili kanun yapma ve karar verme sürecini sağlamak ve kolaylaştırmak amacıyla aşağıdaki konuları içerir;

  • Deniz Strateji Çerçeve Direktifi’nin (2008/56 EC) mevzuata aktarımı ve uygulanması için gerekli kurumsal ve teknik kapasitenin geliştirilmesi.
  •  
  • İlgili kurumlar, faaliyetler, mevzuat ve projeler arasında koordinasyonun sağlanabilinmesi için boşluk analizi yapılması ve önerilerde bulunulması.
  •  
  • Direktifin uygulanmasına ilişkin metodolojinin geliştirilmesi ve seçili bölgelerde uygulanması. (Karadeniz Türk suları ve Muğla’dan (Fethiye) başlamak üzere Hatay’a kadar olan Türk suları)