T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI
Türkiye’de Deniz Stratejisi Çerçeve Direktifi Kapsamında
Kapasite Geliştirme Projesi

Proje Künyesi

TR2011/0327.21.06.01 Hizmet Sözleşme Numaralı Türkiye’de Deniz Stratejisi Çerçeve Direktifi Kapsamında Kapasite Geliştirme Projesi 24 Aylık bir Proje süresine sahiptir. Başlangıç tarihi 15.02.2016 – olan projenin bitişi ise 15.02.2018 tarihidir.

Projenin genel hedefi, özellikle de DSÇD olmak üzere ilgili AB mevzuat/politika gereklilikleri dikkate alınarak Türkiye’nin hükümranlık ve yetki alanlarındaki denizlerde iyi çevresel duruma ulaşma ve/veya koruma için Türkiye’yi desteklemektedir.

Özel hedefler ise Türkiye’de DSÇD ile ilgili kurumsal/idari ve teknik/bilimsel kapasiteyi geliştirmek, Hukuki gelişmeler/politika gelişmeleri ve kurumsal yeniden yapılanmaya dair tavsiyelerde bulunarak ülkenin denizlerini daha iyi bir şekilde koruması desteklemek, Türkiye Cumhuriyeti’ndeki mevcut uygulamalar dikkate alınarak, Akdeniz ve Karadeniz’de seçilen pilot  alanlarda AB ölçeğinde DSÇD’nin nasıl uygulandığını  göstermektir.

Bu sayede, DSÇD’nin gelecekte uyumlaştırulması ve uygulanmasına ilişkin  gerekli teknik ve idari kapasitenin geliştirilecek,

Tüm proje faaliyetlerinin çıktıları temel alınarak proje pilot alanları için DSÇD uygulamasına dair genel ve özel metodolojiler (kılavuzlar) ve  Alanlarında DSÇD’nin uygulanmasına dair metodoloji (Kılavuz) ilkeler belirlenecektir.