T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI
Türkiye’de Deniz Stratejisi Çerçeve Direktifi Kapsamında
Kapasite Geliştirme Projesi

Basın

Türkiye’de Deniz Stratejisi Çerçeve Direktifi (DSÇD) Kapsamında Kapasite Geliştirme Projesi

Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Polonya, Belçika, Slovenya ve İtalya’dan ortakları ile işbirliği içinde, Türkiye’de Deniz Stratejisi Çerçeve Direktifi (DSÇD) Kapsamında Kapasite Geliştirme Projesi’ni hayata geçirmektedir. 15 Şubat 2016-15 Şubat 2018 arasında gerçekleşecek  iki yıllık proje AB ve Türkiye Cumhuriyeti’nin eş finansmanı ile yürütülecektir. DSÇD bağlantılı proje Türkiye Cumhuriyeti’nin Avrupa Birliği üyelik süreci ve Deniz çevresine dair ulusal politikalarına uygun olarak gerçekleşecektir. DSÇD, AB Mevzuatının en can alıcı noktalarından birini oluşturmakta ve sonrasında kendi hedeflerini ve bu bağlamdaki tedbir programlarını oluşturmak adına yeni bir deniz değerlendirmesini gerektirmektedir.

Projenin temel amacı Türkiye için sürdürülebilir bir deniz çevresi koruması sağlamaktır. Bu; birçok kapasite geliştirme çalışmasnın organize edilmesi, Metodolojiler hazırlanması, oluşturulacak kılavuzlar ve diğer materyaller yardımı ile DSÇD’nin gelecekte Türkiye’de uygulanabilmesini sağlanacaktır.

Projenin açılış toplantısı 6 Nisan 2016 tarihinde TC Çevre ve Şehircilik Bakanımızın katılımıyla yapılacaktır. Tüm paydaş ve proje iştirakçilerinin de katılım sağlayacağı toplantıda Danimarka ve Polonya büyükelçileri de konuşmacı olarak yer alacaklardır.

TC Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tüm önemli paydaş kuruım ve kuruluşları açışlış toplantısına davet etmiştir. Elbette bu paydaşlar planlanan aktivitelere geniş ölçüde dahil edileceklerdir.