T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI
Türkiye’de Deniz Stratejisi Çerçeve Direktifi Kapsamında
Kapasite Geliştirme Projesi

İletişim

 

Yararlanıcı

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Sözleşme Makamı

Merkezi Finans ve İhale Birimi

Proje Konsorsiyum Lideri

NIRAS Uluslararası Danışmanlık (Polonya)

e-posta : msfd.turkey@niras.com

Proje Konsorsiyum Ortakları

Slovenya Cumhuriyeti Su Enstitüsü (Slovenya)

Deneysel Jeofizik ve Oşinografi Ulusal Enstitüsü -OGS (İtalya)

Milieu (Belçika)

Rast Mühendislik (Türkiye)